De Torenpleinschool

Organisatie

Bij het indelen van de kinderen in groepen gaan wij uit van  het leerstofjaar- klassensysteem. Dit betekent dat de kinderen met leeftijdsgenoten vanaf groep 3 in één groep worden geplaatst. Gedurende de rest van hun basisschoolperiode zitten zij met leeftijdsgenoten in de klas.
In de schoolloopbaan van de individuele kinderen kijken wij altijd naar de individuele behoeften van het kind. Daarom behoort verlengd kleuteren, doubleren of versnellen ook tot de mogelijkheden. Hierdoor kan de groepsgrootte na verloop van tijd wat variëren.

 

In de kleutergroepen hebben wij gekozen voor combinatiegroepen 1/2. De kinderen kunnen zich in eigen tempo ontwikkelen, omdat er in iedere groep zowel ontwikkelingsmateriaal van groep 1 als van groep 2 aanwezig is. Snelle kinderen kunnen doorgaan, andere kinderen kunnen terugpakken (herhalen). De kleuters leren van en met elkaar en kunnen elkaar helpen en ondersteunen.

Afhankelijk van het aantal leerlingen in groep 1 en 2 wordt gedurende het schooljaar gestart met een instroomgroep.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren