Het jonge kind

Een peuter maakt een overstap naar een kleuter en van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal naar de basisschool. De eerste twee jaar zal een kleuter zijn kleutertijd doorbrengen in de kleuterklas. In de kleuterklas bieden wij het lerend spelen aan. Wij vinden het belangrijk dat de kleuter dingen leert door te ontdekken en te spelen. Dit stimuleert en begeleid de leerkracht, door middel van een uitdagende omgeving. 

 

Het spelend leren wordt vormgegeven, door het spelen in verschillende hoeken. Denk hierbij aan de poppenhoek, bouwhoek, zandtafel en andere hoeken, waar de kleuter vrij of met een opdracht kan spelen en experimenteren. 

 

In de kleutergroepen werken wij thematisch. Alle lessen worden betekenisvol aangeboden, binnen het thema. Daarbij maken wij gebruik van de volgende bronnen: Met sprongen vooruit, Fonemisch bewustzijn, Kleuteruniversiteit en ontwikkelingsmateriaal. 

 

Om de ontwikkeling van de kleuter nauwkeurig te kunnen volgen, gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van ParnasSys. Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit verschillende leerlijnen, die opgesteld zijn vanuit de SLO doelen (Stichting Leerplan Ontwikkeling doelen). Na aanleiding van het invullen van de leerlijnen, kunnen de volgende stappen ondernomen worden: 

-de ontwikkeling geeft geen aanleiding tot een extra actie.

-een kleuter laat een ontwikkelingsvoorsprong zien en krijgt een passend aanbod. 

-een bepaald onderdeel geeft een reden voor zorg en zal de komende tijd extra aandacht krijgen. 

 

Een enkele keer is het nodig dat een kleuter nog een jaar in de kleutergroep blijft, dit noemen we een kleuterverlenging. Dit gaat altijd in overleg met de ouders/verzorgers, de groepsleerkracht en de intern begeleider.  

 

Naast het ontwikkelen van de taal en rekenvaardigheden, vinden wij ook de sociaal emotionele ontwikkeling van een kleuter erg belangrijk. De sociale vaardigheden worden geoefend met de methode Kanjertraining. Hoe geef je aan dat je iets niet fijn vind? Hoe zorgen we ervoor dat een ander zich veilig voelt? Verdere informatie over Kanjertraining, kunt u terugvinden onder het kopje “Kanjertraining.”

 

Op de Torenpleinschool werken wij met combinatiegroepen 1/2. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat de kleuter veel van elkaar kunnen leren. Naast combinatiegroepen 1/2 hebben wij ook een instroomgroep. Wanneer de instroomgroep start, is afhankelijk van het aantal leerlingen dat instroomt. Dit zal per schooljaar verschillen. 

 

Aan het einde van de kleuterperiode bereiden we de kleuter voor op de overgang van groep 2 naar groep 3. Op de Torenpleinschool hebben wij de overgang van groep 2 naar groep 3 zo klein mogelijk proberen te maken. In de kleutergroepen wordt het werken in circuitvorm aangeboden. Dit betekent dat er in verschillende groepjes spelletjes klaargezet worden. De kleuters gaan een aantal minuten aan de slag met het spelletje en wisselen vervolgens door. In groep 3 werken de leerlingen tijdens het lezen en rekenen ook in circuitvorm. Naast het aanbieden van het werken in circuitvorm richten wij ons ook op het voorbereidend schrijven. Op deze manier is er een doorgaande lijn naar groep 3.

 

Een dag in de kleuterklas op de Torenpleinschool

 

Inline image Als kleuter de kleuter zijn jas en tas heeft opgehangen, wordt hij/zijn door de ouders/verzorgers naar de deur van de klas gebracht. Het 10-uurtje wordt meegenomen en in de bakken gedaan bij de deur. Bij binnenkomst geeft de kleuter de leerkracht een hand om goedemorgen te wensen. Vervolgens gaat de kleuter in de kring zitten en mag dan even een boekje gaan lezen. Op het moment dat de bel gaat, gaan we beginnen. We zingen het goedemorgen liedje, het liedje van de dagen/maanden. 
Inline image Vervolgens wordt er voorgelezen uit Trefwoord (methode voor godsdienstige vorming). Dit kan een verhaal, gedichtje, versje of een spiegelverhaal zijn. Vaak zingen we daarna met elkaar nog een opwekkingliedje. 
Inline image Dan doen we met elkaar een spelletje. Via het spelletje werken we aan de taaldoelen van het leerlingvolgsysteem.
Inline image Tijdens het spelen en werken maken we een knutselwerkje, werken we in circuit of mogen de kleuters kiezen van het kiesbord. Alle kleuters hebben we kieskaartje. Ze hangen dit op het kiesbord. Zo geven ze aan waar ze graag willen spelen. 
Inline imageInline image Dan is het tijd om wat te eten en te drinken. Tijdens het eten en drinken wordt er voorgelezen door de leerkracht. Tijdens het 10-uurtje eten we vaak een stukje fruit.
Inline image Vervolgens doen we met elkaar een spelletje. Via het spelletje werken we aan de rekendoelen van het leerlingvolgsysteem.
Inline image En dan zit de ochtend er alweer bijna op. Na al het harde werken is het nu tijd om buiten te gaan spelen. Tijdens het buitenspelen kunnen de kleuters fietsen, bouwen, voetballen, klimmen op de klimmuur, in de zandbak, spelen met de ballen, enzovoort. 
Inline image Na het buitenspelen eten de kleuters een boterham op school. Voordat we gaan eten zingen we met elkaar een dankliedje. Daarna kunnen we met zijn allen gaan eten. De eerste 10-minuten eten we zonder te praten. Zo kan iedereen rustig dooreten. Daarna leest de leerkracht een verhaaltje of boek voor.
Inline imageInline image Als alles op is, doen we een les uit Kanjertraining of een muziekles vanuit 123-zing. 
Inline image Tijdens het spelen en werken maken we een knutselwerkje, werken we in circuit of mogen de kleuters kiezen van het kiesbord. Alle kleuters hebben we kieskaartje. Ze hangen dit op het kiesbord. Zo geven ze aan waar ze graag willen spelen.
Inline image En dan is het alweer bijna tijd om naar huis te gaan. Maar voordat we naar huis gaan, gaan we eerst nog even buitenspelen.
Inline image Naar huis. Graag weten de leerkrachten met wie de kleuters mee naar huis gaan. Zodra de kleuter ziet, wie hem/haar komt ophalen, zegt de kleuter dit tegen de leerkracht en geeft een high-five. 
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren